Counseling Lelystad

Mijn ervaringen met Transcendente Meditatie (TM)

foto

Ruim 35 jaar geleden wilde ik meer weten over het leven, over mijzelf, over mijn plek in de wereld en waar het leven voor dient. Op dat moment kwam Transcendente Meditatie (TM) ineens op mijn pad en sprak me direct aan. De beloofde effecten voelden goed: een betere gezondheid, helderder denken, beter omgaan met andere mensen en meer harmonie in de wereld.

Vlak voor ik begon met mediteren, haalde ik wat spirituele boeken bij de bibliotheek. Eerst vond ik het allemaal nogal vergezocht en wazig. Toen ik een week later, na mijn instructie in TM, die boeken weer oppakte, las ik ze in een keer uit. Op de een of andere manier pakte het me. Ik begreep nog niet alles, maar het leek veel logischer. Ik kreeg sterk het gevoel, dat alles moet zijn, zoals het is.

Ik kwam heerlijk tot rust door twee maal daags twintig minuten te mediteren. Ik genoot van de diepe tijdloze stilte tijdens de meditatie en van de energie die ik na de meditatie voelde. Al snel ging ik naar weekendbijeenkomsten en zo nu en dan ook eens een weekje mediteren. Ik vond het heerlijk. Een jaar later volgde ik een gevorderde cursus, het Sidhiprogramma.

Door de dagelijkse meditatie leerde ik hoe ik een duik kon maken in de richting van een diepe innerlijke Stilte en hoe ik actief kon zijn vanuit die Stilte. Met het gevorderde Sidhiprogramma werd de Stilte stabieler en leerde ik, hoe ik met behoud van Stilte gelijktijdig actief kon zijn. Innerlijke Stilte werd vanaf dat moment de basis van waaruit ik leefde en actief was. Het voelde als een continue bron van harmonie in mijn leven.

Bij een economische crisis begin jaren tachtig verloor ik mijn baan en kon ik mij volledig inzetten binnen de Transcendente Meditatie beweging. Ik hielp mee conferenties en cursussen te organiseren en was erg actief bij het opbouwen van het meditatiedorp 'Het Sidhadorp' in Lelystad. Het voordeel van dit leven was, dat ik dagelijks in groepen kon mediteren. Ik kon dagelijks ervaren, dat als je in een groep mediteert, is het effect veel sterker is. Dit is het zogenaamde kwadraateffect. Samen mediteren is vier keer zo krachtig en met tien man mediteren is honderd keer zo sterk.

Eind jaren tachtig besloot ik de opleiding voor leraar Transcendente Meditatie te volgen. Dat is een intensieve en langdurige opleiding. Twee maal een periode van vier maanden in Zwitserland, zeven dagen in de week diepe meditaties afgewisseld met kennis van de grondlegger van TM, Maharishi Mahesh Yogi. Het was een soort kloosterleven, waarin je aandacht alleen gefocust is op diepe meditaties en kennis van oosterse filosofie. Tussen die twee perioden was een periode van stagelopen, waarin ik veel informatieavonden over TM gaf.

De lerarenopleiding was voor mij een heerlijke periode van diep wegzakken in meditatie, genieten van oosterse filosofie en wandelen langs het Vierwoudstedenmeer in Zwitserland. Het was een periode waarin de tijd leek stil te staan en het leven volmaakt was.

Begin jaren negentig heb ik enkele honderden mensen Transcendente Meditatie geleerd. Elke keer als ik iemand TM leerde, was het alsof ik zelf ook weer een diepe duik in de stilte nam. Nog steeds geeft het leren van TM mij heel veel voldoening. Starten met TM is de beste beslissing in mijn leven geweest.

In de loop van mijn leven is mijn inzicht in het leven sterk gegroeid en leef ik nu in harmonie met mijzelf en met de omgeving om mij heen. Meer over mijn huidige levensfilosofie kun je ‘hier’ lezen.

Terug
© 2016 Counseling Lelystad